Aviso Legal

Neste espazo, o USUARIO poderá atopar toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e nós como responsables deste sitio web. Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar coa túa navegación.

CSD Arzúa como responsable deste sitio web, asume o compromiso de procesar a información dos nosos usuarios e clientes con plenas garantías e de cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recollida e uso dos datos persoais dos nosos usuarios. Polo tanto, este sitio web cumpre estritamente co RGPD (REGULAMENTO (UE) 2016/679 sobre protección de datos) e a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e LSSI-CE. comercio electrónico.

CONDICIÓNS XERAIS DE USO

Estas condicións xerais regulan o uso (incluído o mero acceso) das páxinas web, membros do sitio web https://imoscsd.com, incluídos os contidos e servizos dispoñibles nelas. Calquera persoa que acceda á web, https://imoscsd.com (“Usuario”) acepta estar obrigado ás Condicións Xerais vixentes en todo momento do portal https://imoscsd.com.

DATOS PERSOAIS QUE RECOLLEMOS E COMO O FACEMOS

Lea a Política de privacidade

COMPROMISOS E OBRIGAS DOS USUARIOS

O Usuario está informado e acepta que o acceso a este sitio web non implica, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con https://imoscsd.com. Deste xeito, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen violar a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Está prohibido o uso do sitio web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera xeito, poida causar danos ou impedir o normal funcionamento do sitio web. En canto ao contido deste sitio web, está prohibido: a súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a non ser que conte coa autorización dos seus lexítimos propietarios; Calquera violación dos dereitos do provedor ou dos lexítimos propietarios; O seu uso con fins comerciais ou publicitarios.

Ao usar o sitio web, https://imoscsd.com, o Usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que poida danar a imaxe, intereses e dereitos de https://imoscsd.com ou de terceiros ou que podería danar, desactivar ou sobrecargar o portal (indicar dominio) ou impedir, de calquera xeito, o uso normal do sitio web. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son totalmente fiables e que, polo tanto, https://imoscsd.com non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan causar alteracións. nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e arquivos contidos nel.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos persoais comunicados polo usuario a https://imoscsd.com poden ou non almacenarse en bases de datos automatizadas, cuxa titularidade corresponde exclusivamente a https://imoscsd.com, asumindo todas as medidas técnicas e organizativas. e seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nela de acordo co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos.

A comunicación entre os usuarios e https://imoscsd.com utiliza unha canle segura e os datos transmitidos están cifrados grazas aos protocolos https, polo que garantimos as mellores condicións de seguridade para que se garanta a confidencialidade dos usuarios.

RECLAMACIÓNS

https://imoscsd.com informa de que hai follas de reclamacións dispoñibles para usuarios e clientes. O usuario pode formular reclamacións solicitando o seu formulario de reclamación ou enviando un correo electrónico a info@imoscsd.com indicando o seu nome e apelidos, o servizo e / ou produto adquirido e indicando os motivos da súa reclamación.

O usuario / comprador pode comunicarnos a reclamación, ben por correo electrónico a: info@imoscsd.com , se o desexa achegando o seguinte formulario de reclamación: O servizo / produto: Adquirido o día: Nome de usuario: Enderezo do usuario: Sinatura do usuario (só se se presenta en papel): Data: Motivo da reclamación:

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

No caso de que poida ser do seu interese, para presentar as súas reclamacións tamén pode usar a plataforma de resolución de disputas proporcionada pola Comisión Europea e que está dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, da Lei de propiedade intelectual, prohíbese expresamente a reprodución, distribución e comunicación pública, incluído o método para poñelos a disposición, de todos ou parte dos datos. contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de https://imoscsd.com. O usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial propiedade de https://imoscsd.com

O usuario sabe e acepta que todo o sitio web, que contén pero non exhaustivo o texto, o software, o contido (incluída a estrutura, selección, disposición e presentación do mesmo), podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexido por marcas comerciais, dereitos copyright e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais dos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España. No caso de que un usuario ou un terceiro considere que houbo unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución de determinados contidos na web, deberán notificar esta circunstancia a https://imoscsd.com indicando:

  • Datos persoais do interesado propietario dos dereitos presuntamente infrinxidos ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación sexa presentada por un terceiro distinto do interesado.
  • Sinale os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual indicados e unha declaración expresa na que o interesado é responsable da veracidade da información facilitada na notificación.

ENLACES EXTERNOS

As páxinas da web https://imoscsd.com, poderían proporcionar ligazóns a outros sitios web e contidos propios de terceiros. O único propósito das ligazóns é proporcionar ao Usuario a posibilidade de acceder a ditas ligazóns. https://imoscsd.com non se fai responsable en ningún caso dos resultados que se poidan derivar ao Usuario ao acceder a ditas ligazóns.

Así mesmo, o usuario atopará dentro deste sitio páxinas, promocións, programas afiliados que acceden aos hábitos de navegación dos usuarios para establecer perfís. Esta información é sempre anónima e o usuario non está identificado.

A información proporcionada nestes sitios patrocinados ou ligazóns de afiliados está suxeita ás políticas de privacidade utilizadas neses sitios e non estará suxeita a esta política de privacidade. Por iso, recomendamos aos usuarios revisar detidamente as políticas de privacidade das ligazóns de afiliados.

O Usuario que pretenda establecer calquera dispositivo técnico de ligazón desde o seu sitio web ao portal https://imoscsd.com deberá obter a autorización previa por escrito de https://imoscsd.com O establecemento do enlace non implica en ningún caso a existencia das relacións entre https://imoscsd.com e o propietario do sitio onde se establece a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte de https://imoscsd.com dos seus contidos ou servizos.

POLÍTICA DE COMENTARIOS

Permítense comentarios no noso sitio web para enriquecer o contido e facer consultas. Non se aceptarán comentarios que non estean relacionados co tema deste sitio web, que inclúan difamacións, queixas, insultos, ataques persoais ou falta de respecto xeral cara ao autor ou outros membros. Tamén se eliminarán os comentarios que conteñan información obviamente enganosa ou falsa, así como comentarios que conteñan información persoal, como, por exemplo, enderezos ou teléfonos privados e que infrinxan a nosa política de protección de datos.

Do mesmo xeito, rexeitaranse aqueles comentarios creados só con fins promocionais dun sitio web, persoa ou grupo e todo o que poida considerarse spam en xeral.

Non se permiten comentarios anónimos, nin os feitos pola mesma persoa con alcumes diferentes. Tampouco se considerarán os comentarios que intenten forzar un debate ou adoptar unha posición doutro usuario.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O Provedor non concede ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos de calquera natureza que poidan ser causados ​​por:

  • A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo da web, ou dos seus servizos e contidos;
  • A existencia de virus, programas maliciosos ou nocivos nos contidos;
  • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario ao presente Aviso Legal;
  • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
  • O prestador non se fai responsable en ningún caso dos danos que poidan derivarse do uso ilegal ou indebido deste sitio web.

LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

En xeral, as relacións entre https://imoscsd.com cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están suxeitas á lexislación e xurisdición españolas e aos tribunais.

CONTACTO

No caso de que algún usuario teña algunha dúbida sobre estas condicións legais ou algún comentario no portal https://imoscsd.com, póñase en contacto con info@imoscsd.com

En nome do equipo que compón CSD Arzúa, agradecémoslle o tempo dedicado á lectura deste aviso legal